Despite the situation with the coronavirus this year, we have decided to hold the 2nd Helsinki Butoh Festival in November 2020.

The purpose of the Helsinki Butoh festival is to send a butoh message to the world, to provide opportunities and to support butoh artists and butoh activities in Finland. I hope that this opportunity will allow Butoh to enter society and have a positive impact.

I would like to thank the City of Helsinki for the support of the festival. And thank everyone who made the first Butoh Festival last year to be a success.

 

Ken Mai

Artistic Director of the Helsinki Butoh Festival

About Butoh

 

Butoh is one of the major developments in the unique dance art form in the latter half of the 20th century. It has revolutionized the way people view what dance is, and can be. The influence of Butoh on today´s dance world equals that of Martha Graham or Mary Wigman in the earlier decades of the last century.

 

Originating in Japan in the turbulent late 1950s, Butoh was an attempt to create new forms of movement and expression. Profoundly rooted in Japan culture, Butoh looks to traditional movements of the Japanese body – such as the mincing steps that one must take when wearing Kimono to create new forms of movement that belong neither to Western dance nor to traditional Japanese dance. So that Butoh can be understood and appreciated by Japanese and non-Japanese alike.

 

Today it is enjoying tremendous acclaim in the US, in Europe, Mexico and South America, etc, and has become a strong source of inspiration for dancers in these and other countries. Butoh`s powerful image and its totally new approach to dance have stirred the interest and imagination of a growing audience in the world.

Tämän vuoden koronavirustilanteesta huolimatta olemme päättäneet järjestää Helsinki Butoh -festivaalin toista kertaa marraskuussa 2020.

Otamme järjestelyissä huomioon päivittyvät turvallisuustoimenpiteet.

 

Helsinki Butoh festivaalin tarkoitus on lähettää butoh’n ainutlaatuinen viesti maailmalle, tarjota butoh-taiteilijoille mahdollisuus tulla esille ja tukea toimintaa Suomessa. 
Toivon että tämä tilaisuus aukaisee butoh’lle väylän yhteiskuntaan ja yhteisöön aikaansaaden positiivisen vaikutuksen aallon.

Kiitän Helsingin kaupunkia festivaalin järjestämiseen myönnetystä tuesta. Lisäksi kiitän kaikkia järjestäjiä, jotka tekivät ensimmäisestä butoh-festivaalista viime vuonna menestyksekkään.

Ken Mai
Helsinki Butoh -festivaalin taiteellinen johtaja

Butoh'sta


Butoh on 1900-loppupuolen omaleimaisen tanssitaiteen yksi merkittävä kehityshaara. Butoh on mullistanut näkemyksen siitä, mitä tanssi voi olla. 
Butoh'n vaikutus tanssin maailmaan tänä päivänä on verrattavissa Martha Grahamin ja Mary Wigmanin antiin tanssille viime vuosisadan alussa.

Toisen maailmansodan jälkeisessä sekasorrossa Japanissa kehittynyt butoh oli pyrkimys luoda uusia liikkeen ja ilmaisun muotoja. Butoh'n juuret ovat syvästi japanilaisessa 
kulttuurissa ja butoh'n liikekieli käyttää japanilaista perinteistä liikettä luodessaan uusia liikkeen muotoja, jotka eivät kuulu länsimaiseen tanssiin eivätkä perinteiseen 
japanilaiseen tanssiin. Tämän takia butoh'ia voidaan ymmärtää ympäri maailman.

Nykypäivänä butoh niittää suosiota mm. Euroopassa, Meksikossa sekä Pohjois- että Etelä-Amerikassa, missä se on tärkeä inspiraation lähde tanssijoille. Butoh'n voimakas 
kuvasto ja sen täysin uudenlainen lähestymistapa tanssiin kiehtoo kasvavaa yleisöä ympäri maailman.