About Butoh

 

Butoh is one of the major developments in the unique dance art form in the latter half of the 20th century. It has revolutionized the way people view what dance is, and can be. The influence of Butoh on today´s dance world equals that of Martha Graham or Mary Wigman in the earlier decades of the last century.

 

Originating in Japan in the turbulent late 1950s, Butoh was an attempt to create new forms of movement and expression. Profoundly rooted in Japan culture, Butoh looks to traditional movements of the Japanese body – such as the mincing steps that one must take when wearing Kimono to create new forms of movement that belong neither to Western dance nor to traditional Japanese dance. So that Butoh can be understood and appreciated by Japanese and non-Japanese alike.

 

Today it is enjoying tremendous acclaim in the US, in Europe, Mexico and South America, etc, and has become a strong source of inspiration for dancers in these and other countries. Butoh`s powerful image and its totally new approach to dance have stirred the interest and imagination of a growing audience in the world.

Butoh'sta


Butoh on 1900-loppupuolen omaleimaisen tanssitaiteen yksi merkittävä kehityshaara. Butoh on mullistanut näkemyksen siitä, mitä tanssi voi olla. 
Butoh'n vaikutus tanssin maailmaan tänä päivänä on verrattavissa Martha Grahamin ja Mary Wigmanin antiin tanssille viime vuosisadan alussa.

Toisen maailmansodan jälkeisessä sekasorrossa Japanissa kehittynyt butoh oli pyrkimys luoda uusia liikkeen ja ilmaisun muotoja. Butoh'n juuret ovat syvästi japanilaisessa kulttuurissa ja butoh'n liikekieli käyttää japanilaista perinteistä liikettä luodessaan uusia liikkeen muotoja, jotka eivät kuulu länsimaiseen tanssiin eivätkä perinteiseen japanilaiseen tanssiin. Tämän takia butoh'ia voidaan ymmärtää ympäri maailman.

Nykypäivänä butoh niittää suosiota mm. Euroopassa, Meksikossa sekä Pohjois- että Etelä-Amerikassa, missä se on tärkeä inspiraation lähde tanssijoille. Butoh'n voimakas kuvasto ja sen täysin uudenlainen lähestymistapa tanssiin kiehtoo kasvavaa yleisöä ympäri maailman.
 

Hello Friends of Butoh!

Unfortunately, the Helsinki Butoh Festival has been canceled this year. We will be back in the spring 2022. Stay tuned!

Hei Butohin ystävät!

Valitettavasti Helsinki Butoh Festival on tältä vuodelta peruutettu. Palaamme keväällä 2022. Pysy kuulolla!