top of page

Thursday | Torstai 26.10.

Chen-pa

Performer & soundscape-maker | Esiintyjä ja äänimaiseman tekijä:

Aino Aleksandra Johansson

Duration | Kesto: 20 min

 

A tentative solo performance through butoh-exploration. 

The performance will be an exploration of tendencies of the human form creature, such as attachment and addiction. I will explore the stage in the form of butoh inspired movement, including improvisation and totally staged existence.

Chen-pa, to my understanding, is a buddhist concept related to attachment, urge or ‘getting hooked’ on an idea, a feeling, a reaction or a craving for example.

Tunnusteleva sooloesitys butoh-vaikutteisen kokemisen kautta.

Esityksessä tarkastelen ihmisen muotoisen olennon taipumuksia, kuten kiintymystä ja riippuvuutta. Tutkin näyttämöä butoh-vaikutteisen liikkeen muodossa, sekä improvisaation kautta, että täysin lavastetun olemassaolon ja suunnitelmallisen ilveilyn muodossa.

Chen-pa on ymmärtääkseni buddhalainen käsite, joka liittyy esimerkiksi kiintymykseen, haluun tai "koukkuun jäämiseen" johonkin ideaan, tunteeseen, reaktioon tai tarpeeseen.

 

Bio:

Aino Johansson is a multidisciplinary visual- and performing artist, a forest activist, curator and environmental educator, who is inspired by love, lichens, fairness (and fairies), interconnectedness and the indescribable. They convene, hold space, move, communicate and create. In their work she explores the relations of intimate experience, planetary states of our ecosystems, over generational trauma, practises of healing and different ways to connect with the nature that we are - through materiality, corporality and their immaterial, energetic and spiritual resonances.


 

Aino Johansson on monialainen kuva- ja esitystaiteilija, metsäaktivisti, kuraattori ja ympäristökasvattaja, jota inspiroi rakkaus, reiluus, jäkälät, haltioituminen, kytkeytyneisyys, sammalet ja sanoinkuvaamattomuus. Hän kutsuu koolle, kannattelee tilaa, liikkuu, kommunikoi ja luo. Taiteessaan hän tarkastelee ja kehollistaa intiimin kokemuksen japlanetaaristen ekosysteemien tilojen suhteita, ylisukupolvisia ja ylilajisia traumoja ja mahdollisuuksia palautumiseen, hoivaan sekäväyliä olla yhteydessä luontoon, jota olemme - materiaalisuuden,ruumiillisuuden ja niiden aineettomien, energiaperustaisten ja henkisten resonanssien kautta.

bottom of page