top of page

Saturday | Lauantai 28.5.

10 - 12 am | klo 10 - 12

Calligraphy and movement / Kalligrafia ja liike

Instructors | Ohjaajat: Tuuli Malla & Yukina Yamamoto

Venue | Paikka: Ylioppilasteatterin Studio, Aleksanterinkatu 23

Register here | Ilmoittaudu tästä

The workshop will consist of two parts: calligraphy and movement inspired by it. The elements of movement arising from brush practice will be translated into movement using the entire body in the second part of the workshop.

First, Yukina Yamamoto will host a workshop which introduces the basic practice of calligraphy strokes. This practice allows you to understand the fundamentals of calligraphy strokes using your body and your brush movement. Together, let’s investigate the fundamentals of brush writing using sumi ink. At this calligraphy workshop we will not practice Japanese characters. We will practice only the techniques of japanese calligraphy stroke.

After that, in Tuuli Malla’s workshop experiences of a hand moving a brush will be translated into movement across the body. We will experiment with calligraphy’s approach of applying pressure and using time, using parts of the body and the whole body as a “brush”. At the end there is an improvisation where participants dance on a large paper on the floor using sumi ink. A collective art work will be created on the paper.

Note for participants: Black sumi ink will be used at the workshop which does not come off from textiles. You can wear black clothes which you don’t mind getting ink on, or alternatively wear white and have the possibility of also using their clothing as a canvas.

No previous experience of calligraphy or Butoh / dance is required.


 

Facilitators: Yukina Yamamoto is a Japanese calligraphy artist based in Jyväskylä. She has studied the skill of calligraphy for over 20 years. Tuuli Malla is a performance and installation artist who works site-specifically and is inspired by Butoh dance.


 

Please note also that the workshop has an extra 5€ fee for covering material costs. You will be provided with all necessary tools including papers, ink, brush, felt.


 

Workshop language will be Finnish and English as needed.

Inquiry: Yukina Yamamoto

yukina.yamamoto.p@gmail.com


 

Työpaja koostuu kahdesta osasta: kalligrafia-harjoitteista ja niiden inspiroimasta liikkeestä. Tutkimme sivellinharjoituksissa ilmenevää liikettä ensin paperia ja sivellintä käyttäen ja myöhemmin koko kehon liikkeenä.

Tutustumme ensin Yukina Yamamoton johdolla kalligrafian perusteisiin. Tämä harjoitus auttaa ymmärtämään kalligrafian vetoja sivellintä ja kehoa käyttäen. Yhdessä kokeilemme siveltimellä kirjoittamisen keskeisiä elementtejä sumi-mustetta käyttäen. Tässä työpajassa emme harjoittele japanilaisia kirjoitusmerkkejä. Harjoittelemme vain japanilaisen kalligrafian siveltimenvetoja.

 

Kalligrafia-osuuden jälkeen Tuuli Malla ohjaa liikeharjoitteita, joissa siirretään kalligrafian tekemisessä ilmenneet käden ja siveltimen liikkeet eri puolille kehoa. Kokeilemme kalligrafian lähestymistapoja suhteessa painoon ja aikaan, käyttäen eri kehon osia ja koko kehoa “siveltimenä”. Lopuksi teemme yhteisen improvisaation, jossa osallistujat tanssivat suurella paperilla käyttäen sumi-mustetta. Kollektiivinen taideteos muodostuu paperille.

 

Tiedoksi osallistujille: Työpajassa käytettävä musta sumi-muste ei lähde pesussa kankaalta. Voit pukeutua mustiin vaatteisiin, joihin voi tulla mustetta tai vaihtoehtoisesti pukeutua valkoiseen, jolloin myös vaatetta voi käyttää kalligrafiaan.

 

Aiempaa kokemusta kalligrafiasta tai butohsta / tanssista ei vaadita.

 

Ohjaajat: Yukina Yamamoto on Jyväskylässä asuva japanilainen kalligrafiataiteilija, joka on opiskellut kalligrafiaa yli 20 vuotta. Tuuli Malla on esitys- ja installaatiotaiteilija, joka työskentelee paikkasidonnaisesti ja ammentaa inspiraatiota Butoh-tanssista.


 

Huomioithan, että työpajassa on 5€ lisämaksu materiaalien kustannuksia varten. Työpajassa käytössäsi ovat kalligrafiatarvikkeet: paperia, mustetta, sivellin, huopaa.


 

Opetuskielenä on suomi ja englanti tarpeen mukaan.

bottom of page