top of page

Friday | Perjantai 27.5.

If I gave you the Moon

by Aino Aleksandra Johansson

Sound design | Äänisuunnittelu: Meri Hietala & Aino Johansson sekä

Maito EP:
Antti Lämsä: tuotanto, harmonikka, kitara ja kellot
Aino Johansson: Klarinetti ja lausunta

A planetary body, part of the planetary bodies, which are parts of the planetary body.

 

In a multidimensional movement of many. In a multilayered entity of even more of many.

 

Our closest one, covered with a soft layer of soils on it’s bedrock, it’s hot nucleus and cool veins, immersive moss and unique ranges of life - something to cherish and soften upon.

The moon - another, a dance couple, unknown and magnetic.

 

On asking, giving and the gift. Rotation and roundness. Species loss, nature loss, momentum of speed. On slowness and breathing.

 

The title “If I gave you the Moon” refers to the classic song ‘After you get what you want you don’t want it’ sung by Marilyn Monroe in the 1959 film ‘There’s No Business Like Show Business’.

 

 

Planetaarinen keho osana planetaaristen kehojen kehoa, joka on osa planetaarista kehojen kehoa.

 

Moniulotteisessa monien liikkeessä, osana säikeistä moneuksien moneutta.

 

Maa-aineksen peittoamasta lähimmästämme, sen kuumasta sisuksesta ja viileistä vesisuonista, kosteista rahkasammalmättäistä ja ainutlaatuisesta elonkirjosta.

Kuusta – toisen kuvasta, tanssiparista, tuntemattomasta ja kutsuvasta.

 

Pyytämisestä, antamisesta ja lahjasta. Pyörimisestä ja ja pyöreydestä. Lajikadosta, luontokadosta, vauhdista. Hitaudesta ja hengityksestä.

 

“If I gave you the Moon” viittaa Marilyn Monroen elokuvassa "There's No Business Like Show Business" (1954) esittämään klassikkokappaleeseen ’After you get what you want you don’t want it’.

 

 

 

 Aino Johansson is a multidisciplinary visual- and performance artist and forest activist, whose work has been influenced by the practice and learning of butoh dance in recent years. They have MA in contemporary art and they currently study environmental education and forest mapping. In their works, she often examines the relationships between intimate experience, planetary state and agency, other species, and social knittings through image, material, space and body. The connection between corporality and painting, as well as the connections between nature preserving activism and art, are central to her. 

 

 

Aino Johansson on monialainen kuva- ja performanssitaiteilija sekä metsäaktivisti, jonka työskentely on saanut vaikutteita butoh-tanssin praktiikasta viime vuosina. Hän opiskelee ympäristökasvatusta ja metsäkartoittamista ja on valmistunut Taiteen maisteriksi 2015. Hän tarkastelee teoksissaan monialaisten ja materiaalisten prosessien läpi intiimin kokemuksen, planetaarisen tilan ja toimijuuden, toisten lajien ja sosiaalisten kudelmien suhteita kuvan, materiaalin, tilan ja kehon kautta. Kehollisuuden ja maalauksen yhteys, sekä luonnonsuojelun ja taiteen kytkökset ovat on keskeisiä hänelle.

bottom of page