top of page

2020 Workshops program | 2020 Työpajaohjelma

All workshops are on donation. Recommended donation per workshop is 5 - 20€.

Registration to workshops directly to the facilitators email.

​If you feel the slightest COVID related symptoms, we kindly ask you to stay home. It is also recommended to wear a mask at the venue.

Kaikki työpajat toimivat lahjoitusperiaatteella. Suositeltu lahjoitus per työpaja on 5 - 20€.

Työpajoihin ilmoittaudutaan suoraan työpajan vetäjän sähköpostiin.

Jos koet pientäkään koronaan vittaavaa oireilua, pyydämme että jäät kotiin. Tapahtumapaikalla on suositeltatavaa käyttää maskia.

Wednesday | Keskiviikko 11.11.
4 - 6 pm | klo 16 - 18
Venue | Paikka: Magito, Suvilahti


Workshop for new beginners — Butotyöpaja uusille butoilijoille
by Minja Mertanen

Thursday | Torstai 12.11.

4 - 6 pm | klo 16 - 18

Venue | Paikka: Magito, Suvilahti

Butoh - Connect to the direct nature of life

by Santeri Vikström

Friday | Perjantai 13.11.

2 - 4 pm | klo 14 - 16

Venue | Paikka: Magito, Suvilahti

Surrender

by Ruusu

Saturday | Lauantai 14.11.

2 - 4 pm | klo 14 - 16

Venue | Paikka: Eskus, Suvilahti

Dancing the diversity — Monen muodon tanssi

by Sonja Kilpeläinen

Sunday | Sunnuntai 15.11.

2 - 4 pm | klo 14 - 16

Venue | Paikka: Eskus, Suvilahti

Butoh workshop

by Ken Mai

Changes in the workshops are possible

depending on the COVID-situation

Muutokset työpajoissa ovat mahdollisia
COVID-tilanteesta riippuen

bottom of page