top of page

Sunday | Sunnuntai 29.5.

Playing between Fissures / Tanssia halkeamien välillä

by Maija Holopainen & Verena Götsch

Dialogue between two performers, their movement and a violin tossed in trash and dumpster dived back and prepared. The gestures of walking, leaning, pressure and release create a drone, noise, harmonies, different timbres of an once unwanted string instrument.

 

Themes of the performance: bodies, resonating bodies, nuances of touch, the queer things that sit in the gaps and fissures of the logics of accumulation and anticipation, paths, circles.

Verena Götsch is a dance artist exploring and wondering the world through butoh and improvisation.

They are interested in sensations, bodily knowledge, softness, rituals, sensuality and guided and strengthened by feminism in their work. Their favourite tools in their practise are improvisation, meditation, TRE  and  touch exploration. They have studied butoh and dance with different teachers both  in Finland and abroad.  At the moment they are based and working in Helsinki and studying in the Tanssivintti school for dance.

Maija Holopainen is a Helsinki based musician and artist.

In their art they use violins, prepared violins, bowed lyres, electronics and voice to create hypnotic soundscapes and spoken word pieces. Their musical background is in free improvisation, Nordic folk music and avant-garde. Currently Maija works with symbolic sound producing gestures and alternative ways for playing the violin. In addition they have recently been interested in embodied practises, imagined histories and dumpster diving.

Kahden esiintyjän liikekeskustelu toistensa ja pois heitetyn, takaisin kaivetun ja preparoidun viulun kanssa. Kävelemisen, nojaamisen, jännitteen ja vapautumisen eleet saavat aikaan jatkuvan äänen, melun, harmonioita ja tuovat esiin kerran hylätyn jousisoittimen monipuolisia äänivärejä.

 

Esityksen teemoja ovat kehot, resonoivat tilat, kosketuksen nyanssit, asiat, jotka löytyvät odotuksen ja kasvun logiikan raoista ja hiushalkeamista, polut, ympyrät.

Verena Götsch on erityisesti butoh-tanssin ja erilaisen improvisaation kautta maailmaa tutkiva ja ihmettelevä tanssitaiteilija.

Hän on kiinnostunut muun muassa aistimuksista, kehollisuudesta, pehmeydestä, rituaaleista ja aistivoimaisuudesta, feminismin ollessa tärkeä voimanlähde hänen kaikessa työskentelyssään. Työvälineinään hän käyttää mieluiten improvisaatiota, meditaatiota, TRE:tä ja erilaisten pintojen koskettelua. Hän on opiskellut butoh´a eri opettajien johdolla sekä Suomessa, että kansainvälisesti. Tällä hetkellä hän toimii vapaana esitystaiteilijana ja opiskelee Tanssivintti-koulun intensiiviryhmässä Helsingissä.  

bottom of page